सुनापती गाउँपालिका

ठुलोकान्छा तामाङ – गाउँपालिका अध्यक्ष

९८५१०७५८०८

गिता बिष्ट चौलागाईं – गाउँपालिका उपाध्यक्ष

९८५४०४३५२७

विष्णु प्रसाद सुवेदी – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९८५४०४३८४०, ९८५१२५५८००

ito.sunapatimun@gmail.com

सन्तोष चौलागाई – सूचना तथा प्रविधि अधिकृत

९८४३१५१३६९

santoshcgn23@gmail.com

Skip to toolbar