सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० कार्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरणको स्वत प्रकाशन जानकारीमूलक पुस्तिका आ.व. २०७९/८० सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७९ माघ, फागुन र चैतमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण सूचना अधिकारीहरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७५-७६ प्रमुखहरूको नामवाली र सम्पर्क नम्वर जिल्लाका २ नपा र ६ गापाका वडा प्रमुख (वडा अध्यक्ष) हरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७४-७५ कर्मचारी विवरण अद्यावधिक २०७४/०२/२८ कर्मचारीको विवरण (कार्यरत क्षेत्र सहित)

लिखुतामाकोशी गाउँपालिका

केशव महत – गाउँपालिका अध्यक्ष

९८५४०४०९३२, ९८५४०४३२३८

दिपा पाख्रिन- गाउँपालिका उपाध्यक्ष

9849252113, ९८५४०२७४८८

विनोद कुमार अधिकारी – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९८५४०४९०८०

ito.likhuramechhapmun@gmail.com

प्रदिप वि.सी. – सूचना तथा प्रविधि अधिकृत

९८५१२३६१४२

suchanaadhikari@likhutamakoshimun.gov.np

Skip to toolbar