दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका

मैन कुमार मोक्तान – गाउँपालिका अध्यक्ष

९८५१२१९६२३

खमला थापामगर – गाउँपालिका उपाध्यक्ष

९८४४३८७१०१

पुष्पलाल धमला – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ito.dorambamun@gmail.com

ज्जल पाठक – सूचना तथा प्रविधि अधिकृत

9851185453

ito.dorambamun@gmail.com

Skip to toolbar