सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० कार्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरणको स्वत प्रकाशन जानकारीमूलक पुस्तिका आ.व. २०७९/८० सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७९ माघ, फागुन र चैतमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण सूचना अधिकारीहरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७५-७६ प्रमुखहरूको नामवाली र सम्पर्क नम्वर जिल्लाका २ नपा र ६ गापाका वडा प्रमुख (वडा अध्यक्ष) हरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७४-७५ कर्मचारी विवरण अद्यावधिक २०७४/०२/२८ कर्मचारीको विवरण (कार्यरत क्षेत्र सहित)

खाँडादेवि गाउँपालिका

ज्ञानकुमार श्रेष्ठ – गाउँपालिका अध्यक्ष

९८५१०००७४४, ९८५४०३०२६१

रमा घिसिङ – गाउँपालिका उपाध्यक्ष

9844232383

नारायण लामिछाने – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

9854043740

ito.khandadevimun@gmail.com

अर्जुन तामाङ-  सूचना तथा प्रविधि अधिकृत 

9844142075, 9863023017

ito.khandadevimun@gmail.com

 

 

Skip to toolbar