खाँडादेवि गाउँपालिका

ज्ञानकुमार श्रेष्ठ – गाउँपालिका अध्यक्ष

९८५१०००७४४, ९८५४०३०२६१

रमा घिसिङ – गाउँपालिका उपाध्यक्ष

9844232383

नारायण लामिछाने – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

9854043740

ito.khandadevimun@gmail.com

अर्जुन तामाङ-  सूचना तथा प्रविधि अधिकृत 

9844142075, 9863023017

ito.khandadevimun@gmail.com

 

 

Skip to toolbar