उमाकुण्ड गाउँपालिका

शेर बहादुर सुनुवार – गाउँपालिका अध्यक्ष

shersunuwar50@gmail.com

9854043238

साबित्री सुनुवार – गाउँपालिका उपाध्यक्ष

sabitrisunuwar281@gmail.com

9860600011

दिलकृष्ण श्रेष्ठ – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

9854043240

cao.umakundamun@gmail.com

रमेश कुमार खत्री – सूचना तथा प्रविधि अधिकृत

ito.umakundamun@gmail.com

9861043402

 

Skip to toolbar