सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०८० कार्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरणको स्वत प्रकाशन जानकारीमूलक पुस्तिका आ.व. २०७९/८० सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७९ माघ, फागुन र चैतमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण सूचना अधिकारीहरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७५-७६ प्रमुखहरूको नामवाली र सम्पर्क नम्वर जिल्लाका २ नपा र ६ गापाका वडा प्रमुख (वडा अध्यक्ष) हरूको सम्पर्क नम्वर जिल्ला दररेट २०७४-७५ कर्मचारी विवरण अद्यावधिक २०७४/०२/२८ कर्मचारीको विवरण (कार्यरत क्षेत्र सहित)

नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सवारी लग बुक फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सवारी लग बुक फाराम
माग फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माग फाराम मलेपफानं. ५१
डोर हाजिरी फाराम मलेप फानं. १७३ नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोर हाजिरी फाराम मलेपफानं. १७३
बिदाको-माग-फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्यालय प्रमुखसँग बिदा स्वीकृत गराउदा बिदा माग गर्ने फाराम
पारिवारिक-दैभ्रभ-१८९-फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरूवा हुदाँ पारिवारिक दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिदाँ भर्नु पर्ने १८९ फाराम
भ्रमण आदेश फाराम नमुना फारमहरू कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भ्रमण आदेशको नमुना फाराम
Skip to toolbar