सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

सुचना अधिकारी

रीता रेग्मी (तिवारी)

९८६३०२३००२

ठेगाना: मन्थली, रामेछाप, बागमती प्रदेश, नेपाल

फोन: 048540114

ईमेल: ddcramechhap@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar