सम्पत न्यौपाने

पद : इन्जिनियर

शाखा : अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

टेलिफोन : ९८५११९४८५३

इमेल : sampatneupane@gmail.com

स्थायी ठेगाना : सूर्यविनायक नगरपालिका ०४, भक्तपुर

कार्यकाल :


Skip to toolbar