राजन प्रसाद गुरागाई

पद : लेखापाल

शाखा : आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

टेलिफोन : ९८५१२०५३००

इमेल :

स्थायी ठेगाना : इटहरी नपा-५, सुनसरी

कार्यकाल : २०६८-०७-०६


Skip to toolbar