नविन कुमार काफ्ले

पद : सहलेखापाल

शाखा : अान्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

टेलिफोन : ९८४४२०८५८५

इमेल : nabinkafle25@gmail.com

स्थायी ठेगाना : मन्थली न.पा.–४, रामेछाप

कार्यकाल : २०६८-०७-०६ देखि


Skip to toolbar