जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार केसी तेश्रो जिल्ला सभा तथा आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, रामेछापको प्रस्तुतीकरण गर्नु हुदै

Skip to toolbar